Het moment is daar: je scriptie schrijven! En nu?

Scriptie schrijven? Zo pak je dat aan

Het schrijven van een scriptie is voor de meeste studenten een regelrechte ramp. Het kan een vervelende en moeilijke periode zijn, vooral als je geneigd bent studie-ontwijkend gedrag te vertonen. Toch zul je eraan moeten geloven als je ooit nog wilt afstuderen. Die hele dagen achter je computer zullen het uiteindelijk allemaal waard zijn als je daar staat, op het podium, met een grote lach op je gezicht en HET papiertje in je hand. Maar eerst: die scriptie schrijven. Wij geven je in dit artikel een overzicht van hoe je het schrijven van je scriptie het beste kunt aanpakken.

Fase 1: De start van je scriptie

Begeleiding
Zorg dat je (al vanaf het begin) goede afspraken maakt met je begeleider, en niet pas aanklopt als je in de problemen komt. Ik zag mijn scriptiebegeleider om de week en presenteerde elke keer hoe ver ik was gekomen. Dat klinkt misschien veel, maar door die controle wist ik wel goed waar ik mee bezig was en kon er meteen bijgestuurd worden als het niet goed ging.

Het onderwerp
Vaak mag je zelf een onderwerp kiezen. Als je bij een bedrijf gaat afstuderen, dan is de kans groot dat zij een onderwerp aan jou aandragen. Probeer te gaan voor een onderwerp waar je passie ligt en waar je ook echt iets van wilt weten. Dat maakt het schrijven een stuk makkelijker. Moeite met het onderwerp? Bespreek dat met je scriptiebegeleider! Zij kunnen je helpen meer richting te geven aan je onderzoek.

Planning
Maak in deze beginfase een eerste planning voor je scriptie. Stel tussentijdse deadlines voor jezelf en plan alvast tijdsblokken in voor wanneer je aan je scriptie gaat werken. Zo heb je houvast, en breek je de monstertaak op in kleine blokjes. Als je vervolgens je onderzoeksopzet hebt gemaakt kun je de rest van je planning gaan invullen.

Werkstructuur/Bestanden ordenen
Zorg voor orde in de bestanden op je computer. Tijdens het schrijven van je scriptie verzamel je veel informatie, dus voorkom chaos door je bestanden te categoriseren en sorteren. Zo kun je interviews, artikelen, afbeeldingen en documenten gemakkelijk terugvinden. Bereid je ook voor op de gevreesde computercrash mid-scriptie door een kopie van je bestanden op te slaan in de cloud. Dit kun je wekelijks doen, of je kunt direct uit Google Drive of Dropbox werken.

Tips startfase:

  • Bekijk scripties van andere studenten die een vergelijkbaar onderzoek hebben als jij. Je kunt zo ideeën opdoen voor het onderwerp en de structuur van je stuk.
  • Over een goed begin is het halve werk en dat soort clichés: een goede planning en een goede start is heel belangrijk, maar staar je niet blind op je plannen en ideeën. Begin gewoon ergens. Start. Zet wat op papier. Je kunt altijd nog bijsturen.
  • Veel universiteiten hebben scriptietrainingen en kick-offs om je een handje te helpen. Je kunt daar goede tips inwinnen over bijvoorbeeld het opstellen van een hoofdvraag etc.

Fase 2. Onderzoek

Literatuuronderzoek
Nadat je een onderwerp voor jouw scriptie hebt gekozen, ga je aan de slag met het literatuuronderzoek. Om een onderzoek op te stellen is het belangrijk om eerst relevante literatuur te verzamelen over het onderwerp. Een scriptie is bedoeld als een toevoeging aan de bestaande literatuur en daarom is het belangrijk een goed overzicht te hebben van wat er al geschreven is. Je scriptiebegeleider zal vaak goed weten welke boeken, artikelen of onderzoeken er geschreven zijn over jouw onderwerp en kan meestal helpen bij het verzamelen van de informatie.

De centrale vraag
De centrale vraag is de hoofdvraag van je scriptie. De scriptie wordt opgebouwd rondom deze centrale vraag en daarom moeten alle elementen van het onderzoek in deze ene vraag samenkomen. Door het lezen van de literatuur is al naar voren gekomen wat er nog mist in de literatuur en wat je dus kunt onderzoeken in de scriptie. 

Onderzoeksopzet 
In de onderzoeksopzet beschrijf je hoe je het onderzoek van je scriptie gaat aanpakken. Je beantwoordt hierin vragen als; wie of wat ga ik onderzoeken? en welke onderzoeksmethode(n) ga ik gebruiken? Daarnaast beschrijf je welke stappen je hiervoor precies gaat nemen. Houd bij de onderzoeksopzet vooral de strategie van je onderzoek, de methode en de planning in gedachte.

Planning pt. 2
Je hebt een onderzoeksopzet, top! Tijd om je planning opnieuw te bekijken. Plan alvast afspraken in voor je onderzoek (moet je bijvoorbeeld interviews afnemen? Plan ze in. Moet je een ruimte reserveren voor een experiment? Plan het in. etc.)

Praktijkonderzoek
Naast literatuuronderzoek doe je natuurlijk ook je ‘hoofd’onderzoek: het onderzoek wat je gaat doen om antwoord te geven op je centrale vraag. Je praktijkonderzoek kan verschillende vormen hebben, te veel om hier uitgebreid verder op in te gaan. Voor een beeld van hoe je praktijkonderzoek eruit zou kunnen gaan zien, kijk hier!

Tips onderzoeksfase:

  • Als je afspraken plant voor bijvoorbeeld interviews, plan ze dan vroeg in en houd een lijstje bij van back-ups. Er zal altijd iemand zijn die een interview afzegt.
  • Noteer meteen opvallende resultaten uit je onderzoeken meteen. Schrijf ze op, zodat je ze kan verwerken in je hoofdstuk zonder steeds de bijlagen door te moeten lezen.
  • Moet je interviews transcriberen? Gebruik dan Quicktime of VLC om de geluidsopnamen te vertragen. Zo kan je makkelijker meetypen met wat er wordt gezegd.

Fase 3. Schrijven

Fase 2 en 3 lopen een beetje in elkaar over: je begint natuurlijk al met dingen opschrijven terwijl je het onderzoek doet. Je verzamelt al je literatuur, maakt verslag van je onderzoek en resultaten en noteert ideeën voor je conclusies terwijl je nog bezig bent met onderzoek doen. Toch wil ik het échte schrijven als een aparte fase bespreken.

Structuur bepalen
Het kan je veel tijd besparen door vóór het daadwerkelijk schrijven van je scriptie de opbouw uit te typen in Word. Je hebt zo een goed overzicht van alles wat je nog moet doen en je kunt je teksten er gemakkelijker in verwerken. Een goed voorbeeld van een scriptie-structuur vind je bij Scribbr. Let op! Iedere opleiding stelt vaak net iets andere eisen aan de structuur van je scriptie, dus maak vooral je eigen template!

Herschrijven
Herschrijven is misschien wel het verschrikkelijkste deel van je scriptie, want er staat toch al wat?! Waarom moet het nu weer anders?! Voor mij hielp het om 1. Mijn hele scriptie hardop voor te lezen (ja echt). Zo kun je fouten in je formulering makkelijk herkennen. En 2. Bij elk onderdeel te bedenken welke vraag ik ook al weer wilde beantwoorden en of je het ook zou begrijpen als je het zou lezen als buitenstaander.

Tips schrijffase:

  • Steek tijdens het schrijven niet te veel tijd in complexe zinnen en woorden, in de laatste fase kun je de tekst altijd nog verbeteren, mooier maken en opschonen.  
  • Verwijs naar al je bijlagen, figuren en afbeeldingen, anders hangen ze er maar een beetje bij, zonder relevantie of context.
  • Heb je hulp nodig met deze fase? Check dan onze kortingen van Scribbr. Je kunt €5 korting krijgen op een plagiaatcheck, of 5% korting op het laten nakijken van je scriptie

Succes! 

)