Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN DE DIGITALE ISIC-, IYTC- EN ITIC-KAARTEN

Wanneer een digitale ISIC-, IYTC- of ITIC-kaart wordt aangevraagd, wordt er verondersteld dat de aanvrager akkoord gaat met de volgende algemene voorwaarden. Lees daarom de algemene voorwaarden aandachtig door, voordat u uw digitale ISIC-, IYTC- of ITIC-kaart aanvraagt.

Termen:

de aanvrager is de persoon die de aanvraag voor uitgifte van de kaart doet.

de aanvraagprocedure is het proces voor het online indienen van een bestelling voor de uitgifte van een digitale ISIC-, IYTC- of ITIC-kaart, zoals gedefinieerd door de ISIC ASSOCIATION.

de aanvraagvergoeding is de vergoeding voor de verwerking van de aanvraag die door de aanvrager aan de vertegenwoordiger wordt betaald.

bij voordelen gaat het over kortingen of voorkeurstoegang verleend aan houders van ISIC-, IYTC- en ITIC-kaarten, wanneer ze hun geldig identificatiebewijs voorleggen. Bij deze voordelen gaat het om een reeks producten en diensten die zowel op fysieke locaties (winkels of andere) als online worden aangeboden. Alternatieve benamingen: “korting”, “tegemoetkomingen” en “faciliteiten”.

Kaart of kaarten - alle verwijzingen naar de kaart of kaarten met of zonder hoofdletter, slaan op alle goedgekeurde digitale of andere virtuele dragers van een identificatiestatus die worden gebruikt met betrekking tot de definities in de ISIC Association Constitution en Convention. Met kaarten worden de ISIC-, IYTC- en ITIC-kaarten bedoeld.

De International Student Identity Card (ISIC) is het officieel identiteitsbewijs voor een geverifieerde studentenstatus dat wordt verdeeld door de Association en het kernproduct ervan is. Alternatieve benamingen: “ISIC”, “de ISIC” en “ISIC-kaart”. Kortingen gebruikt in artikels: “ISIC” en “de ISIC”. ISIC is het enige wereldwijd erkend bewijs van een voltijdse studentenstatus en wordt in bijna 130 landen uitgegeven. ISIC wordt erkend door organisaties zoals UNESCO, de Europese Raad voor Cultuur en de Andesgemeenschap van Naties. De kaart wordt wereldwijd erkend door universiteiten, academische instellingen, studentenverenigingen, nationale regeringen en ministeries van onderwijs (vraag aan de organisaties/instellingen van uw voorkeur of ze de kaart erkennen).

De ISIC ASSOCIATION (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD ASSOCIATION) is de non-profitorganisatie die wereldwijd verantwoordelijk is voor de ISIC-, IYTC- en ITIC-kaarten. Raadpleeg de website www.isicassociation.org voor meer informatie over de ISIC Association.

Het globaal kantoor van ISIC is het beheerbedrijf dat volledig eigendom is van de Association en dat zich bezighoudt met de dagelijkse activiteiten en de ondersteuning van de vertegenwoordigers bij de verkoop/activiteiten. Afkortingen gebruikt in de artikels: “IGO”.

De International Teacher Identity Card (ITIC) is het officieel identiteitsbewijs voor een geverifieerde lerarenstatus voor personen die een onderwijzende functie uitoefenen. Alternatieve benamingen: “ITIC”, “de ITIC” en “ITIC-kaart” Afkortingen gebruikt in de artikels: “ITIC” en “de ITIC”. ITIC is beschikbaar voor voltijdse leraren of professoren.

De International Youth Travel Card (IYTC) is het officieel identiteitsbewijs voor een geverifieerde jongerenstatus voor personen die jonger zijn dan 31 jaar. Alternatieve benamingen: “IYTC”, “de IYTC” en “IYTC-kaart”. Afkortingen gebruikt in de artikels: “IYTC” en “de IYTC”. IYTC is beschikbaar voor personen met een maximumleeftijd van 30 jaar die geen voltijdse studenten zijn.

Vertegenwoordiger – KILROY Netherlands BV met registratienummer 33276052 en hoofdkantoor Singel 413, 1012WP Amsterdam, Nederland, [email protected]. De vertegenwoordiger is aangesteld door de ISIC ASSOCIATION om de kaarten in naam van de ISIC ASSOCIATION uit te geven.

Het serienummer is de unieke code die ter identificatie wordt toegekend aan elke individuele kaarthouder.

1. Het voorwerp van de algemene voorwaarden voor uitgifte van de kaarten

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling via een online bestelling voor uitgifte van (een) digitale ISIC-, IYTC- of ITIC-kaart(-en) (hierna "kaarten"), beheerd door KILROY Netherlands BV met registratienummer 33276052 en hoofdkantoor Singel 413, 1012WP Amsterdam, Nederland, die een besloten vennootschap is (waarnaar hierna wordt verwezen als "vertegenwoordiger") in naam van de ISIC ASSOCIATION met registratienummer 26746760 en hoofdkantoor Nytorv 5, 1450 Kopenhagen K. Denemarken.

1.2.IGO verleent aan de vertegenwoordiger de rechten om in naam van de ISIC ASSOCIATION de kaarten te verdelen en uit te geven.

1.3.De aanvraagprocedure voor de verdeling en uitgifte van de kaarten wordt bepaald door de ISIC ASSOCIATION. De vertegenwoordiger moet de aanvraagprocedure volgen om te voldoen aan de ISIC ASSOCIATION Constitution, de ISIC ASSOCIATION Convention en de (P)ER-overeenkomst.

1.4.ISIC ASSOCIATION is eigenaar van de kaarten en is verantwoordelijk voor de kaarten en de implementatie van de rechten van de kaarthouder, zoals die worden beschreven op de ISIC ASSOCIATION-website, www.isicassociation.org.  

1.5.De vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk de aanvraag van de aanvrager op een bevredigende manier te onderzoeken en het serienummer voor de kaart aan de aanvrager te verstrekken in overeenstemming met de criteria voor het in aanmerking komen voor een kaart en de algemene voorwaarden.

1.6.Als de aanvrager niet akkoord gaat met de voorwaarden voor uitgifte van de digitale ISIC-, ITIC- en IYTC-kaarten, moet hij/zij geen kaart aanvragen.

1.7.Alle contractuele relaties tussen de vertegenwoordiger en de aanvrager (hierna "kaartaanvrager") worden aangegaan in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

2. De vertegenwoordiger is ervoor verantwoordelijk de aanvraag van de aanvrager op een bevredigende manier te onderzoeken en te accepteren en om de aanvrager het serienummer te verstrekken, in overeenstemming met de regels inzake uitgifte van de kaarten, zoals vastgelegd in de ISIC Constitution, de ISIC Convention, de (P)ER-overeenkomst en deze algemene voorwaarden; terwijl de aanvrager verantwoordelijk is voor de betaling van een vergoeding aan de vertegenwoordiger, de verstrekking van de correcte en precieze gegevens die worden vereist in de algemene voorwaarden en de activering van het kaartprofiel van de aanvrager in de ISIC-app.

2.1.Alle kaarten worden uitgegeven als digitale kaarten die toegankelijk zijn via de ISIC-app. Er zijn geen fysieke kaarten beschikbaar. De lijst van landen waar de app geldig is en kan worden gedownload is beschikbaar op de website https://www.isic.fi/isic-info/isic-app/.

2.2.Momenteel wordt de ISIC-app ondersteund op de volgende toestellen: Android-smartphones: Android OS 4.4 en hoger; iPhones IOS 8.0 en hoger. Gebruikers die niet beschikken over een van bovenstaande toestellen, kunnen de mobiele website bezoeken: https://m.isic.org. De lijst van toestellen die de ISIC-app ondersteunen is beschikbaar op de website: https://www.isic.org/faq/.

2.3.Als de aanvrager een kaart heeft besteld en de bestelling van de kaart is goedgekeurd door de vertegenwoordiger, is de aanvrager ervoor verantwoordelijk zijn kaartprofiel op de ISIC-app te activeren.

2.4.De kaarthouder moet in de ISIC-app over een profiel met een actieve digitale kaart beschikken om te kunnen genieten van de voordelen die door de ISIC ASSOCIATION worden aangeboden.

2.5.De aanvrager voltooit de aanvraagprocedure door een profiel in de ISC-app aan te maken. De kaartaanvrager moet in dit verband de ISIC-app downloaden op zijn mobiel toestel en het profiel vervolledigen aan de hand van de instructies op de ISIC-app

3. Alle kaarten worden online besteld via www.isic.nl website.

4. Op de website https://www.isic.nl/koop-een-isic-kaart/checkout-basket/ wordt aanvrager gevraagd een van de gewenste kaarten te kiezen. Na het kiezen van de kaart moet de kaartaanvrager zijn/haar persoonsgegevens verstrekken, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij voor de kaart in aanmerking komt, de kaart kan worden uitgegeven en ervoor kan worden betaald. De gegevens moeten persoonlijk, correct en specifiek zijn, aangezien de kaart in sommige landen een geldig persoonlijk identificatiebewijs is. De kaarten dienen enkel voor persoonlijk gebruik. De communicatie met de aanvrager, alsook het verstrekken van het serienummer gebeuren via de mobiele telefoon en/of het e-mailadres dat bij de bestelling van de kaart door de aanvrager is opgegeven.

5. Nadat de aanvrager de gegevens ingediend heeft, zal hem/haar gevraagd worden de bepalingen in deze voorwaarden voor uitgifte te lezen en te accepteren en om zijn persoonsgegevens te controleren op typfouten of fouten. Door op ‘verdergaan’ te klikken, komt de aanvrager op de betaalpagina waar hij/zij de betaling kan uitvoeren.

6. Als de aanvrager de betaal- en kaartgegevens heeft ingevuld en op 'Betalen' geklikt, veronderstelt de vertegenwoordiger dat de aanvrager een overeenkomst met hem aangaat. De vertegenwoordiger start de verwerking van de aanvraag onmiddellijk nadat de betaling geverifieerd is door de betalingsinstelling.

7. De vertegenwoordiger stuurt een verificatielink naar de aanvrager waarbij de aanvrager wordt gevraagd zijn status te verifiëren en een foto te uploaden. Nadat de status van de aanvrager geverifieerd is door de vertegenwoordiger, stuurt de vertegenwoordiger de goedkeuringse-mail met het serienummer naar de aanvrager en is de kaartuitgifteprocedure voltooid.

8. De aanvrager ontvangt in de goedkeuringse-mail een link met instructies voor het downloaden van de ISIC-app. Door de link en de regels voor de ISIC-app te volgen, activeert de aanvrager de kaart in de ISIC-app.

9. Het vraagt de vertegenwoordiger maximaal twee werkdagen om na te gaan of de aanvrager in aanmerking komt voor de kaart.

10. De aanvrager moet er zich van bewust zijn dat het annuleringsrecht niet van toepassing is op uitgifte van de kaart. De vergoeding voor uitgifte van de kaart is niet restitueerbaar wanneer de bestelling geannuleerd wordt na de indiening van de aanvraag.  Het bestellen van een kaart is onderhevig aan de uitzonderingen op het herroepingsrecht, goedgekeurd door de Richtlijn 2011/83/EU[1] inzake consumentenrechten, artikel 16C[2].

11. De aanvrager moet een vergoeding van 12 EUR betalen voor uitgifte van een digitale kaart. De digitale kaart kan alleen met korting of gratis worden gegeven als een promotiecode wordt gebruikt op het moment van de betaling.

12. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Op het moment van de indiening van de aanvraag moet het volledige bedrag worden betaald.

13. De betaling kan enkel online en in verband met de bestelling worden uitgevoerd op www.isic.nl. De huidige prijzen en vergoedingen worden altijd gepost op de website www.isic.nl.

14. De betaling kan worden uitgevoerd met een betaalpas, creditcard of MobilePay.

15. Verkiesbaarheid en geldigheid

15.1. Hieronder volgen de criteria voor aanvraag van een ISIC-kaart:

15.1.1. de aanvrager is een student in het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, een postgraduate student, een student in het voortgezet onderwijs of een student in een taalcursus, die is ingeschreven in een instelling die naar behoren is erkend door het ministerie van onderwijs of een officieel bestuursorgaan voor onderwijs in het land waarin de instelling is gevestigd.

15.1.2. als de student minimum vijftien uur per week gedurende een minimum van twaalf weken per jaar studeert, wordt dit voldoende geacht om in aanmerking te komen voor de studentenstatus.

15.1.3. de aanvrager moet ten minste twaalf jaar oud zijn.

15.1.4. De ISIC-kaart is geldig voor een periode van twaalf maanden vanaf de dag van uitgifte, tenzij de kaart door de vertegenwoordiger ongeldig wordt verklaard vóór de vervaldatum, zie 15.4.

15.2. Hieronder volgen de criteria voor de aanvraag van een IYTC-kaart:

15.2.1. de aanvrager moet dertig jaar of jonger zijn en de vervaldatum van de kaart moet vóór de 31e verjaardag van de houder vallen.

15.2.2. de IYTC-kaart is geldig voor een periode van twaalf maanden, tenzij de kaart minder dan twaalf maanden voor de 31e verjaardag werd uitgegeven. In dat geval zal de kaart de dag vóór de 31e verjaardag van de houder vervallen; tenzij de kaart door de vertegenwoordiger al vóór de vervaldatum ongeldig is verklaard, zie 15.4.

15.3. Hieronder volgen de criteria voor de aanvraag van een ITIC-kaart:

15.3.1. de aanvrager maakt deel uit van het onderwijspersoneel in het basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, postgraduaat onderwijs, het voortgezet onderwijs of een taalcursus in een instelling die naar behoren is erkend door het ministerie van onderwijs of een officieel bestuursorgaan voor onderwijs in het land waarin de instelling is gevestigd.

15.3.2. de ITIC-kaart is geldig voor een periode van twaalf maanden vanaf de dag van uitgifte, tenzij de kaart door de vertegenwoordiger ongeldig wordt verklaard vóór de vervaldatum, zie 15.4.

15.4. De kaart kan en zal zonder kennisgeving geannuleerd worden, vóór of na de uitgifte, als de informatie van de aanvrager onjuist of vals blijkt te zijn, en er bestaat geen kans op een restitutie. Alle voordelen, producten of diensten die zijn verkregen op basis van de kaart die is geannuleerd, kunnen worden ingetrokken en er is geen recht op compensatie.

15.5. Alle kaarten zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de kaarthouder worden gebruikt.

15.6. De vertegenwoordiger behoudt zich in naam van de ISIC ASSOCIATION het recht voor om een kaart zonder kennisgeving te annuleren, als de vertegenwoordiger van mening is dat de kaarthouder de kaart heeft misbruikt. De kaarthouder heeft in dat verband geen recht op compensaties of restituties.

15.7. De geldigheidsperiode van de kaarten start onmiddellijk zodra de bestelling is afgerond. d.w.z. op het moment waarop de kaartaanvraag door de vertegenwoordiger is geaccepteerd.

16. Vragen over de kaarten kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected].

17. De kennisgevingen over wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen worden gepost op de website www.isic.nl. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden worden van kracht vanaf de datum van kennisgeving.

18. U zult als onderdeel van het kaartbeheer e-mails, nieuwsbrieven en kennisgevingen ontvangen van de vertegenwoordiger en de ISIC ASSOCIATION met relevante lidmaatschapsvoordelen en -aanbiedingen, informatie over evenementen en kortingen, aanbiedingen en voordelen die bij de vertegenwoordiger, de ISIC ASSOCIATION en de samenwerkingspartners beschikbaar zijn. De ISIC ASSOCIATION werkt samen met bedrijven in de toerisme-, auto-, kledings-, dranken-, hotel-, reis- en andere sectoren. U kunt te allen tijde een lijst van de huidige samenwerkingspartners van de ISIC ASSOCIATION bekijken op www.isic.org.

18.1. De aanbiedingen zullen in naam van de samenwerkingspartners worden verstuurd door de vertegenwoordiger en het IGO.

18.2. Als u er voorheen mee hebt ingestemd e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen van de vertegenwoordiger of het IGO, maar als u niet langer wenst e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar [email protected] of door op Uitschrijven te klikken onderaan de nieuwsbrief.

18.3. U kunt uw toestemming voor de ontvangst van e-mails en nieuwsbrieven van de vertegenwoordiger, het IGO of de ISIC Association te allen tijde intrekken.

19. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Nederlandse gegevensbeschermingswet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van de persoonsgegevens staat beschreven in het privacybeleid. Het privacybeleid is toegankelijk op de website https://www.isic.nl/over-isic/privacy-policy/.

20. Geschillen tussen de aanvrager en de vertegenwoordiger worden beslecht via onderhandelingen. Als de aanvrager en de vertegenwoordiger er niet in slagen het geschil via onderhandelingen op te lossen, zal het geschil worden beslecht voor de rechtbank van Den Haag onder het Nederlands materieel recht.

21. De vertegenwoordiger is vrijgesteld van om het even welke aansprakelijkheid, waaronder de restitutie van de kaart wegens vertragingen in de uitgifte ervan en/of andere gevolgen die worden veroorzaakt door omstandigheden die buiten de controle van de vertegenwoordiger vallen, met inbegrip branden, stakingen en lock-outs.

22. De vertegenwoordiger is niet verantwoordelijk voor typfouten of andere fouten.

23. De vertegenwoordiger betaalt geen compensaties voor verstreken of gewijzigde kortingen die aangeboden worden door de ISIC Association. Als de aanvrager kennis krijgt van verstreken en/of gewijzigde kortingen of overeenkomsten, moet de aanvrager contact opnemen met de ISIC Association via de ISIC-app of via e-mail: [email protected].

24. BEDROG/FRAUDE. ISIC, IYTC en ITIC dienen als een identiteitsbewijs. Alle vormen van bedrog met de naam, geboortedatum, foto, locatie van de studie of dergelijke zullen worden beschouwd als fraude en worden gemeld aan de relevante instanties voor vervolging. In het geval van bedrog of fraude, zal de kaart ook onmiddellijk worden geannuleerd door de vertegenwoordiger.

 

[1] Richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 inzake consumentenrechten, tot wijziging van de richtlijn van de Raad 93/13/EEG en de richtlijn 1999/44/EG van het Europees parlement en van de Raad en tot intrekking van de richtlijn van de Raad 85/577/EEG en de richtlijn 97/7/EG van het Europees parlement en van de Raad. Tekst met EER-relevantie OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, speciale versie in het Kroatisch: Hoofdstuk 15, volume 008 p. 260 – 284.

[2] De levering van goederen die gemaakt zijn volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.