Algemene Voorwaarden

Bij aankoop van de ISIC kaart: 

Ik verklaar dat ik op het moment van aankoop ouder ben dan 12 jaar en een fulltime student ben (ingeschreven aan een onderwijsinstelling en ten minste 15 uur per week studeer voor een periode van minimaal 5 maanden). 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De volgende uitzonderingen zijn van toepassing; 

  • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop.
  • Het recht op herroeping vervalt na het uploaden en verwerken van persoonlijke documenten (pasfoto, bewijs van inschrijving etc.)

De ISIC kaart:

  • is persoonlijk en geldig tot het einde van de maand die op de kaart gedrukt staat
  • bevat een recente persoonlijke pasfoto (volgens Europese ID richtlijnen)

Geldigheid van de ISIC kaart:

De ISIC kaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van aanvraag, ongeacht de datum waarop de kaart wordt afgeleverd.

Disclaimer

ISIC Nederland is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verlies als gevolg van overmacht, met inbegrip van overstroming, brand, diefstal stroomuitval, terroristische aanvallen, uitval of onderbreking van dienstverlening op het gebied van communicatie of staking. Prijzen en acties via ISIC Nederland zijn onder voorbehoud van eventuele typografische fouten en prijswijzigingen. 

Fraude

Misbruik van persoonsgerichte gegevens zoals naam, geboortedatum, foto, studieplaats etc. wordt gezien als fraude en zal worden aangegeven bij de politie als documentvervalsing. Het lidmaatschap wordt geannuleerd.

Algemene voorwaarden

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden bevestigt de aanvrager dat hij/zij de voorwaarden van ISIC heeft gelezen en begrepen. De aanvrager heeft de persoonsgerichte gegevens correct, actueel en volledig naar waarheid ingevuld. De aanvrager geeft ISIC toestemming de persoonsgerichte gegevens te verifiëren bij de onderwijsinstelling waar de aanvrager aangeeft te zijn ingeschreven. Indien de gegevens van de aanvrager niet correct, actueel en volledig naar waarheid zijn ingevuld, dan wordt de ISIC kaart per direct geannuleerd, zonder dat het inschrijfgeld wordt teruggestort. Indien de persoonsgegevens, na uitgifte van de (digitale) ISIC kaart, veranderd moeten worden kan ISIC een vergoeding van 7 EUR in rekening brengen.  

Elk voordeel, product of dienst dat met een geannuleerde ISIC kaart is verkregen, kan worden geannuleerd, zonder dat het aankoopbedrag wordt teruggestort. Bovendien wordt de aanvrager van de ISIC kaart aansprakelijk gesteld voor alle kosten bijkomend aan de aankoop van producten en diensten die op een frauduleuze wijze zijn verkregen.

Indien de ISIC kaart op een onjuiste manier gebruikt wordt, zal de aanvrager worden vervolgd door één of meerdere van deze instellingen:

  • de ISIC Association
  • de uitgever van de ISIC kaart in Nederland
  • de school of universiteit van de aanvrager
  • de partijen waar de ISIC kaart mee samenwerkt.  

Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de aanvrager wordt doorverwezen naar instanties die de zaak verder afhandelen met toepassing van het Nederlands Rechtssysteem.  

De aanvrager gaat er mee akkoord dat de persoonsgerichte gegevens mogen worden opgeslagen bij KILROY en bij de International Association Services, wat onderdeel is van de International Student Identity Card Association. De gegevens mogen worden gebruikt ter verificatie op juiste invoer van de persoonsgerichte gegevens. De aanvrager heeft toegang tot de persoonlijke gegevens en kan dit te allen tijde wijzigen bij IAS of KILROY.

Kennisgevingen in verband met deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden via dit contactformulier of per post; ISIC Nederland, Singel 413, 1012 WP Amsterdam.